Rekreační potápění

Nově nabízíme na výběr výuku teorie u všech kurzů - online.

Zkušební ponor

"Okénko" do světa potápění zahrnuje instruktáž, kdy Vám instruktor vysvětlí vše potřebné, abyste si v zápětí mohli vyzkoušet ponor v bazénu nebo po dohodě ve volné vodě s kompletní potápěčskou výstrojí. Můžete si vyzkoušet, jaké to je dýchat pod vodou a "vznášet se ve stavu bez tíže"...


Úvodní potápěčský kurz - OWD/ OWD EANx

Kurz rozvíjí dovednosti a znalosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se člověk stal samostatným potápěčem začátečníkem a rozvinul smysl pro zodpovědnost a bezpečnost při odhalování dobrodružství v podvodním světě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 18 metrů společně s potápěčem s minimálně stejnou kvalifikací. V doprovodu Divemastera, Asistent instruktora nebo Instruktora do hloubky 30 metrů.

Po dokončení kurzu Open Water Nitrox Diver se potápěč může potápět s jakoukoli nitroxovou směsí od vzduchu (EAN21) až po EAN 40.

vstupní požadavky: Minimální dolní věková hranice je 10 let  pro junior potápěčskou kvalifikaci, 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka a 18 let bez souhlasu opatrovníka.


Pokračovací potápěčský kurz - AOWD

Tento středně pokročilý pokračovací potápěčský kurz umožňuje OWD (Nitrox) potápěčům rozšířit zdatnost ve vodě a získat pod dohledem více praktických zkušeností. Tento kurz kvalifikuje potápěče potápět se do maximální hloubky 30 metrů.
Požadavky: Kvalifikace OWD potápěč (Nitrox) nebo jakákoli obdobná kvalifikace.
Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.Potápění s nitroxovými směsmi

Tento kurz je postaven tak, aby poskytl sportovním potápěčům bezpečnější dýchací plyn, se kterým si mnohem lépe užijí ponory v rozmezí 12 až 39 metrů. Potápěči si mohou vybrat mezi potápěním se směsí podle EANx tabulek nebo se potápět konzervativně s použitím vzduchových tabulek či počítačů. EANx Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD nebo SSI.
Kurz zahrnuje použití směsí EANx v rozmezí 21% až maximálně 40% kyslíku.
Požadavky:Kvalifikace Open Water Diver.
Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 12 let věku na kvalifikaci junior diver nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.Potápěčský průvodce - Divemaster

Tento kurz je navržen tak, aby přinesl odpovědný výcvik osobám, které si přejí dohlížet na potápěče. Patří sem Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver a Deep Diver. Divemaster může učit kurz Snorkel Skin Diver. Pokud má divemaster i kvalifikaci Recreational Trimix nebo Advanced Recreational Trimix, může dohlížet i při těchto kurzech. Divemaster může dohlížet, doprovázet a asistovat ve všech Open Water Diver kurzech, ale nesmí vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného Advanced EANx Instruktora.
Divemaster je kvalifikován plánovat a provádět záchrannou akci při potápěčských aktivitách.
Po dokončení kurzu je divemaster oprávněn vést specializační potápěčské kurzy pro které byl vyškolen. Pokud je kurz prováděn v odlišných podmínkách než je zvyklý, měl by nejdříve získat patřičné zkušenosti.

Požadavky: Kvalifikace Advanced EANx Diver nebo Advanced Recreational Trimix, První pomoc zahrnující CPR, Oxygen Provider, a Rescue Diver nebo ekvivalentní. Pokud jsou uznány ekvivalentní certifikace, CPR a Oxygen Provider musí být platné pro další 2 roky. Je doporučené mít 2 specializační kvalifikace.

Minimálně 60 doložených ponorů.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.Potápěč záchranář - Rescue Diver

Tento kurz je určený k výuce záchrany sama sebe a druhého potápěče. Požadavky:
Kvalifikace Advanced Open Water Diver (pokročilý potápěč na volné vodě) nebo musí prokázat minimálně 10 doložených ponorů v deníku ponorů.
Kvalifikaci Diving First Aid (potápěčská první pomoc), Oxygen Administrator a CPR.
Je doporučena kvalifikace AED.
Musí mít nejméně 18 let.


Potápěč specialista

V těchto kurzech se detailně probírají různá potápěčská prostředí a aktivity, např. potápění pod ledem, suchý oblek, celoobličejová maska, navigace, fotografování, filmování atd.


Potápění do větších hloubek - Deep Diver

Cílem tohoto výcvikového kurzu je vedení potápěčů k odpovědnému potápění do maximální hloubky 39 metrů se vzduchem.Kurz Deep Diver cvičí potápěče v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné praktiky hloubkových ponorů.
Tento kurz je doporučeno vyučovat společně s kurzem EANx Diver nebo Recreational Trimix Diver nebo Advanced Nitrox Diver.
Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 39 metrů.
Požadavky: Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalentní.
Minimálně 10 doložených ponorů.
Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.