Technické potápění

Pokročilé potápění s nitroxovými směsmi - AEANx

Tento kurz je navržen tak, aby dále rozšiřoval a rozvíjel znalosti potápěče v používání EANx dýchacích směsí v prostředí rekreačního potápění. Dále pak rozvíjí dovednosti ve vodě a nabízí potápěčům lepší porozumění potápění s dýchací směsí EANx. Kurz zahrnuje použití směsí EANx až 100% do maximální hodnoty PO2 1,6 bar pro dekompresní přestávky.

Využívá se při něm tzv. Hogarthianská konfigurace potápěčského vybavení s jednou až dvěma stage - kyslíkově čistou lahví a kyslíkově čistou automatikou.

Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 42 metrů a k dekompresním ponorům s omezeným dekompresním časem.
Požadavky:Kvalifikace EANx Diver a Deep Diver a minimálně 30 doložených ponorů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.